Pædagogikken

Vi skaber en værdig tilværelse med
trivsel, tryghed og tillidsfulde relationer
samt hjælp til selvhjælp

Pædagogiske mål på Stenhøj THY

Udgangspunkt i den enkelte
og tryghed i fællesskabet

Vi tager udgangspunkt i de enkelte beboeres individuelle ressourcer, kompetencer, behov, interesser og forskelligheder og sætter dette i spil på en måde, så det understøtter det fællesskab, som vi alle indgår i. Dermed skaber vi et hus, hvor der er plads til at den enkelte kan udfolde sig i relation til et trygt fællesskab. Som beboer på Stenhøj THY bliver man derfor en del af et fællesskab med fokus på sammenhold og plads til forskellighed.

Vi hjælper hinanden og
er fælles om dagliglivet

På Stenhøj THY hjælper vi hinanden og tager del i fællesskabet. Udgangspunktet er, at alle hjælper med det, de kan, i forhold til de ting, der skal gøres i huset, f.eks. madlavning, rengøring, indkøb osv. (ADL-opgaver). Personalet hjælper selvfølgelig, så hver enkelt beboer får den støtte, de har behov for – og hjælp til selvhjælp. Vi spiser også sammen og laver forskellige meningsunderstøttende aktiviteter sammen i huset og ud-af-huset.

Medborgerskab, inddragelse
og selvbestemmelse

Der afholdes husmøde en gang om ugen med alle beboerne, hvor vi sammen kan snakke om trivsel, samarbejde, idéer til aktiviteter osv. Dette er med til at understøtte de demokratiske processer internt i huset og dermed inddragelse, selvbestemmelse, medborgerskab og fællesskab.

Vi er optagede af, at Stenhøj THY og husets beboere bliver en naturlig del af lokalsamfundet. Der er derfor fokus på inklusion i nærmiljøet, på samarbejde med de pårørende, med naboerne til Stenhøj, frivillige kræfter, erhvervslivet og alle de, der måtte have lyst til at indgå i et meningsfuldt og gensidigt forpligtende samarbejde med os. På den måde skabes et værdibaseret fællesskab omkring Stenhøj THY, der kan være med til at understøtte værdighed, trivsel og meningsfyldte fællesskaber.

Struktur-
pædagogik

Denne tilgang hjælper til at skabe overblik, forudsigelighed og tryghed for beboerne. F.eks. etableres der dags- og ugeskemaer for husets aktiviteter og for hver enkelt beboer. Personalet hjælper således med at skabe en god rytme i huset for hver enkelt beboer og fællesskabet.

Visualisering
i pædagogik

Visualisering hjælper til at understøtte kommunikation, struktur og forudsigelighed. Vi benytter forskellige metoder til visualisering, men er særligt inspireret af TEACCH-principperne.

Total-
kommunikation

Der er fokus på, hvordan alle tilgængelige kommunikationsformer og kommunikative virkemidler kan understøtte, at den enkelte beboer både forstår og bliver forstået – f.eks. med fokus på brug af et konkret sprogbrug, kropssprog, mimik, visualisering, tonefald, tegn-til-tale osv. Det er især vigtigt ift. kommunikation med beboere, der har ekspressive sprogvanskeligheder.