STENHØJ-HUSET

Huset byder på trygge og
nære rammer med gode
mulighed for trivsel, aktivitet,
støtte og fællesskab.

Nærmiljøet i byen

Stenhøj THY ligger i den lille by,
Vesløs, hvor der er et aktivt
lokalsamfund, som ønsker at
støtte op om botilbuddet.

Tæt på naturen

Der er mulighed for et rigt og
aktivt udeliv, da Stenhøj THY ligger
midt i naturperlen, Vejlerne, og
tæt på Naturpark THY.

Beboerne

Værdierne

Stenhøj THY’s værdier hviler på de to stiftende foreningers værdisæt. Fællesskab og trivsel sættes højt, hvilket betyder, at det er vigtigt for os at skab et stærkt og trygt fællesskab, hvor vi aktivt hjælper hinanden og giver plads til forskellighed.

Pædagogikken

De faglige forudsætninger hos personalet er vigtige for, at der kan skabes et trygt og givtigt fællesskab og en aktiv og meningsfuld tilværelse med udgangspunkt i de forskellige behov, som hver enkelt beboer har.

Frivillighed på
Stenhøj THY

De frivillige, der er tilknyttet Stenhøj THY, organiseres i støtteforeningen Stenhøj. De er en vigtig del af husets liv og en uundværlig støtte ift. at skabe et fantastisk sted at bo for vores beboere.

Unikke praktikforkøb
på Stenhøj THY

Hvert halve år byder vi to nye pædagog-studerende velkomne i huset. Som en del af deres praktikforløb, har de valgt at engagere sig og få en oplevelse for livet ved at bo sammen med beboerne og tage del i hele deres tilværelse.

Mest for kommunen

Visitation
og takster

Samarbejdet med kommunen

Værdighed, livsudfoldelse, trivsel
og positive historier!

Tillidsfulde relationer, fællesskab, sammenhold og plads til forskellighed!

Vi skaber vores egne
traditioner og begivenheder!

Foreningerne bag Stenhøj THY

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Støtteforeningen Stenhøj

Stenhøj THY – Adresse: Tømmerbyvej 162, 7742 Vesløs – CVR: 42498262