Bestyrelsen

Selvejende institution

Stenhøj THY er en selvejende institution. Det betyder, at institutionen ejer og leder sig selv i henhold til det formål, der er formuleret i vedtægterne. Dette er essentielt, da det også betyder, at man ikke kan trække penge ud af institutionen til andre formål. Selvejekonstruktionen sikrer således gennemsigtige retningslinjer for økonomi og beslutningsret.

Institutionens øverste myndighed er den nedsatte bestyrelse, som aktivt deltager i at udvikle botilbuddet og skabe balance imellem de mange facetter af institutionens drift og udvikling i samarbejde med den daglige ledelse.

Bestyrelsen består af:

Jesper House (formand)

Egon Kjær Sørensen (næstformand)

Morten Bovbjerg

Johanne Kristensen

Niels Jørgen Andersen