Velkommen til Stenhøj THY

– et bofællesskab for voksne med udviklingshandicap

Stenhøj-huset

Stenhøj-huset

Huset byder på trygge og nære rammer med gode mulighed for trivsel, aktivitet, støtte og fællesskab.

Nærmiljøet i byen

Nærmiljøet i byen

Stenhøj THY ligger i den lille by, Vesløs, hvor der er et aktivt lokalsamfund, som ønsker at støtte op om botilbuddet.

Tæt på naturen

Tæt på naturen

Der er mulighed for et rigt og aktivt udeliv, da Stenhøj THY ligger midt i naturperlen, Vejlerne, og tæt på Naturpark THY.

Beboerne

Beboerne på Stenhøj THY er unge og voksne over 18 år med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau grundet udviklingshæmning med eller uden sekundære problematikker, f.eks. autisme

Beboerne har behov for støtte til at opnå struktur, tryghed og indhold i hverdagen.

Værdierne

Stenhøj THY’s værdier hviler på de to stiftende foreningers værdisæt

Fællesskab og trivsel sættes højt, hvilket betyder, at det er vigtigt for os at skab et stærkt og trygt fællesskab, hvor vi aktivt hjælper hinanden og giver plads til forskellighed.

Pædagogikken

De faglige forudsætninger

De faglige forudsætninger hos personalet er vigtige for, at der kan skabes et trygt og givtigt fællesskab og en aktiv og meningsfuld tilværelse med udgangspunkt i de forskellige behov, som hver enkelt beboer har.

Visitation og takster

Frivillighed på Stenhøj Thy

De frivillige, der er tilknyttet Stenhøj THY, organiseres i støtteforeningen Stenhøj

De er en vigtig del af husets liv og en uundværlig støtte ift. at skabe et fantastisk sted at bo for vores beboere.

Unikke praktikforløb

Hvert halve år byder vi to nye pædagog-studerende velkomne i huset

Som en del af deres praktikforløb, har de valgt at engagere sig og få en oplevelse for livet ved at bo sammen med beboerne og tage del i hele deres tilværelse.

Foreningerne bag Stenhøj THY

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Støtteforeningen Stenhøj

Værdiord på Stenhøj THY

Værdighed, livsudfoldelse, trivsel og positive historier!
Tillidsfulde relationer, fællesskab, sammenhold og plads til forskellighed!
Vi skaber vores egne traditioner og begivenheder!