Beboerne, pædagogikken og værdierne

Beboerne

Beboerne på Stenhøj THY er voksne over 18 år med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau grundet udviklingshandicap

Der kan forekomme komorbiditet med f.eks. autismespektrum forstyrrelse, opmærksomheds forstyrrelse og udviklingsforstyrrelse af tale og sprog.

Udover at have nedsat funktionsevne skal borgeren have behov for støtte i form af pædagogisk hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder med henblik på at tage mest muligt ansvar for eget liv.

Pædagogikken

Det pædagogiske udgangspunkt

På Stenhøj THY tager personalet udgangspunkt i følgende pædagogisk-psykologiske retninger, som vi mener er med til at skabe en faglighed, der understøtter de ovenstående pædagogiske målsætninger:

  • KRAP
  • Relationspædagogik
  • Strukturpædagogik
  • Visualisering
  • Inklusionspædagogik
  • Totalkommunikation
  • Procesbaseret Dokumentation

Fokus på natur, sundhed, motion og landliv

Sundhed

Stenhøj THY har fokus på sundhed - både mentalt og fysisk. I samarbejde med borgerne laver vi varieret og indbydende mad, som  danner rammerne om et godt fællesskab. Vi bruger lokale råvarer, grøntsager af egen avl og  handler udelukkende nøglehulsmærket og økologisk.

Natur

Vi bruger naturen i dagligdagen, hvor vi tager på ture, motionerer og andre aktiviteter.

Motion

Vi tilstræber daglig bevægelse for alle efter interesse og behov. Vi tilbyder ugentlig motion, herunder idræt i hallen, løbeklub og yoga. Nogle beboere går selvstændigt deres egen gårute rundt i byen.

Værdierne

Værdighed

Værdigheder et komplekst begreb, og vi forbinder det med respekt, integritet og anerkendelse at af en persons iboende værdi og rettigheder.

Vi behandler hinanden med værdighed og respekt i enhver situation.

Vi behandler hinanden med hensyn, empati og anstændighed, og det indebærer også at respektere værdier og ret til selvbestemmelse.  

Tryghed

Det er afgørende for os at skabe et miljø, hvor vi kan udvikle os, trives og føler os trygge nok til at udforske og deltage i samfundet.

Tryghed er et grundlæggende menneskelig behov og er en vigtig faktor for trivsel og livskvalitet.

Vi skaber relationer hvor tryghed udtrykkes gennem tillid, åbenhed, respekt. Vi føler os set og hørt, accepteret af andre og har tillid til, at vores behov og grænser bliver respekteret.

Livsudfoldelse

Vi ønsker at realisere vores fulde potentiale og udforske alle de muligheder der er tilgængelige i vores liv.

Livsudfoldelse er en personlig rejse der kan omfatte personlig vækst og udvikling af relationer.

Livsudfoldelse handler også om at opnå indre tilfredshed, autenticitet og en følelse af formål og mening i ens liv.

Livsudfoldelse er en kontinuerlig proces der fortsætter hele livet, da vi fortsætter med at udforske, vokse og udvikle os.

Trivsel

Vi anerkender sammenhæng mellem krop, sind og sjæl. Det handler om at finde en balance og harmoni på alle livets områder og stræbe efter at opnå ens fulde potentiale og livsglæde.

Fysisk trivsel indebærer at have en god sundhedstilstand, og omfatter sund kost, dyrke motion, få en god nats søvn.

Mentalt og følelsesmæssigt velvære handler om at mærke en positiv indre tilstand.

Social trivsel indebærer at have meningsfulde relationer og føle sig forbundet til andre mennesker og samfundet omkring os.

Positive Historier

Vi ønsker at dele positive historier der kan inspirere, opmuntre og sprede håb.

Tillidsfulde relationer, fællesskab, sammenhold og plads til forskellighed

Tillidsfulde relationer, fællesskab, sammenhold og plads til forskellighed er vigtige elementer i at skabe et sundt og støttende miljø.

Tillid er kernen i enhver relation. Vi har tillid til hinandens hensigter, føler os trygge, og er åbne og ærlige i kommunikationen.

Fællesskab handler om at føle sig en del af noget større.

Sammenhold opstår når medlemmer at et fællesskab står sammen og støtter hinanden.

Plads til forskellighed. Vi tror på at forskellighed beriger et fællesskab. For at alle skal behandles lige, bliver vi nødt til at behandle alle forskelligt.