Rammerne, Naturen, Lokalmiljøet

Sådan opstod Stenhøj THY

Læs mere om hvordan Stenhøj THY gik fra drøm til virkelig

Idéen til et bosted opstod i 2017, da Jytte, mor til Mads, ønskede at skabe et hjem til sin søn, hvor der var højt til himlen, nærvær og hygge. Drømmen var at skabe et sted med fællesskab, køkkenhave og butik.

Vejen fra drøm til virkelighed var lang, men i 2019 blev der oprettet en bestyrelse, hvor idéen blev videreudviklet. Forstander Mie Bang Mommer blev ansat i oktober 2021.

Stedet blev opbygget, fornyet og indrettet med stor hjælp fra byens borgere, og allerede hér mærkede vi, hvordan Stenhøj THY var et sted med fællesskab og sammenhold.

I juni 2022 kunne vi med stor glæde slå dørene op til et bofællesskab, hvor netop fællesskab, nærvær og hygge var omdrejningspunktet. 

Rammerne på Stenhøj THY

– et bofællesskab i Vesløs

På Stenhøj THY kan man bo i naturrige omgivelser og i et meningsfuldt fællesskab.

I huset har vi 16 lejligheder, som ligger fordelt på 3 etager, samt store fælles arealer som bl.a. køkken, stue, fællesrum, terrasse, have m.m.

Naturen omkring Stenhøj THY

Vesløs ligger midt i naturområdet Vejlerne og tæt på Nationalpark THY, og derfor tilbydes beboerne på Stenhøj THY et aktivt og rigt udeliv med udgangspunkt i den fantastiske natur, der er i området

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og kendt for sine store vådområder. Det rige fugleliv kan observeres fra fugletårne og dæmninger.

Nationalpark THY rummer i dag store nationale og internationale naturområder i form af kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager, og der er gode muligheder for f.eks. gå- og cykelture.

Lokalmiljøet

I Vesløs er der et unikt fællesskab og et stort lokalt engagement

Lokalmiljøet bakker op om Stenhøj THY, og sammen med lokalsamfundet bidrager vi til fælles udvikling af både byen og bofællesskabet.

Vi handler i den lokale Brugsen, dyrker idræt i Hannæs Hallen og deltager i byens arrangementer.