Visitation & takster

Visitation

Takster

Samarbejde med kommunen

Vi ønsker at etablere et godt samarbejde med hver enkelt beboers sagsbehandler

Vi laver naturligvis løbende opfølgningsmøder – både planlagte med jævne mellemrum og efter behov – og tager her udgangspunkt i de individuelle mål og handleplaner, som der arbejdes med for hver enkelt beboer.